Tel: 69 89 44 76, Faks 69 89 47 18
ULTVEDTVEIEN 306, 1859 SLITU

Garantibestemmelser

NAF logo2

Utdrag av garantibestemmelsene:

§1. Denne bil er antirustbehandlet av Norsk Antirustforening's Garantifonds (NAFG)retningslinjer og gis med dette 3 tre-års garanti mot gjennomrusting fra og med behandlingsdato på de av delene som omfattes av behandlingen.

§2. Når disse 3-tre år er gått kangarantien fornyes på bileiers initiativ. Fornyelsen må finne sted senest 2-to måneder måneder etter garantiens utløp.

§3. Garantien fornyes hvert 3. år som ovenfor nevnt, dog intill 15-femten år fra første gangs registerdato for person-/varebiler inntil 3.500 kg totalvekt og inntil 10-ti-år på tyngre varebiler.

(Vi understellsbehandler nye og brukte biler for alle de lokale bilforetningene med inntil 15 års garanti.)

§9. Garantien følger bilen ved videresalg.

 

Mer om Norsk Antirustforening finner du her.